Retourneren en garantie

HOE GAAT EEN BEROEP OP DE GARANTIE IN ZIJN WERK?

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. OXBOARD geeft daarnaast 2 jaar garantie op fabrieksfouten. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Je kunt een garantieclaim aanmelden via www.myrepair.nl/oxboard. Wij nemen jouw e-mail binnen drie werkdagen in behandeling en berichten je zo spoedig mogelijk over de verdere procedure. Indien de reparatie onder de garantievoorwaarden valt dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien de reparatie niet onder de garantievoorwaarden valt dan zullen we vóór de reparatie contact met je opnemen over de reparatiekosten. Pas na jouw goedkeuring zullen we tot reparatie overgaan en het OXBOARD met een factuur naar je terugsturen. Besluit je om jouw OXBOARD niet te laten repareren dan sturen we het defecte OXBOARD weer naar je terug met een factuur voor verzenden onderzoekskosten á € 50.-.

Na een reparatie aanmelding ontvang je van onze service partner een verzendlabel en een uniek RMA nummer. Het is belangrijk dit nummer te vermelden op de verpakking van je Oxboard. Op deze manier kan bij ontvangst van het Oxboard het Oxboard direct gekoppeld worden aan jouw reparatieaanvraag. Als het Oxboard is ontvangen in ons servicecentrer ontvang je per mail een ontvangstbevestiging. Op het moment dat het Oxboard weer gerepareerd is krijg je een bericht dat het Oxboard weer onderweg is naar het door jou opgegeven adres.

Mocht je een reparatieverzoek indienen terwijl onze eigen garantietermijn van twee jaar op fabrieksfouten inmiddels verlopen is, dan worden er kosten in rekening gebracht voor het repareren van het Oxboard.
De kosten zullen alvorens gecommuniceerd worden. Een eventuele reparatie vindt alleen plaats nadat uitdrukkelijk toestemming gegeven is op de kosten die dit met zich meebrengt.

HOE KAN IK MIJN OXBOARD RETOURNEREN?

Na ontvangst heb je 14 dagen om een product te retourneren of om aan te geven dat je dat wilt gaan doen (na die melding heb je vervolgens nog 14 dagen om het terug te sturen). Het product dient indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en in originele verpakking terug gestuurd te worden. Je mag het product dus wel testen maar niet (buiten) gebruiken. Het volledige aankoopbedrag zullen wij binnen 14 dagen na ontbinding crediteren.

Retouradres
Langendijk 21
5652 AX Eindhoven

HERROEPINGSRECHT

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  Voor aankopen gedaan in onze webshop geldt het volgende: Na de aankoop heb je hier 14 dagen de tijd voor. Als een product beschadigd is of meer dan nodig gebruikt, kunnen wij de waardevermindering bij jou in rekening brengen. Om voor volledige terugbetaling in aanmerking te komen, willen wij je daarom bij het retourneren wijzen op de volgende punten:

–     Je bent in bezit van een aankoopbewijs
–     Het product is compleet en onbeschadigd in- indien mogelijk- de originele verpakking verpakt
–     He product is ongebruikt

Met uitzondering van extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je de betreffende verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (zie onderaan de pagina), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroeping na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping.
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief standaard verzendkosten voor de heenzending, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.”

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.